Bálintfy És Társai Ügyvédi Iroda
alapítva 1989 -ben

Irodánkról

A Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda  1989-ben került megalapításra.  Az Ügyvédi Irodát a magyar gazdasági életben jelentős szerepet játszó külkereskedelmi vállalatok vezető jogtanácsosai, mint alapító tagok keltették életre.
Az Iroda megalakulása óta egyrészt folyamatos, tartós megbízások alapján látja el a gazdasági élet fontos szereplőinek teljes körű jogi képviseletét, másrészt eseti, egyedi felkérések és megbízások alapján jár el ügyfelei jogi érdekeinek képviseletében és nyújt ügyfelei részére lehetőség szerint teljes körű jogi szolgáltatást. Az Ügyvédi Iroda tevékenysége a legszélesebb értelemben vett gazdasági jog, polgári jog területét fogja át. Ennek keretében az Ügyvédi Iroda tagjai és az Ügyvédi Irodánál dolgozó munkatársak tevékenysége kiterjed a társasági jog, ingatlanjog, versenyjog, munkajog és társadalombiztosítási jog, adójog, nemzetközi magánjog, szellemi alkotások joga, védjegy jog, tisztességtelen üzleti tevékenységgel összefüggő jogterület, biztosítási jog, pénzügyi és értékpapír jog területére.

Tovább >>

1061 Budapest, Andrássy út 2. IV. em. * Tel.: (36-1) 302-8900 * Tel.: (36-1) 302-8943 * E-mail: info@balintfy.hu